สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสรวิช  วิเชียรรัตน์
2. เด็กชายอภิเดช  ศรเจริญสมบัติ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เตี้ยเนตร
 
1. นางพิรานันท์  โคตรนู
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ผิวงาม
2. เด็กหญิงบุษราคัม  นาคโต
 
1. นายปรีชา  พูลเปี่ยม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชิดชนก  บุญหู้
2. นายพิสิษฐ์  พิกุลแก้ว
 
1. นางธนวรินทร์  เลื่อมอารมณ์