สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤติยา  สายศรี
2. นายทรงสิทธิ์  ทรงสนามทิพย์
3. นางสาวพรชิตา  ขาวสะอาด
 
1. นายไกรพิชิต  ปูรณวัฒนกุล
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนานา  นิยม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงน้อย
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  ปลูกไม้ดี
4. เด็กชายวรากร  วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พุ่มฉายา
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิรัชชัย  สอนใจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อินทฤทธิ์
 
1. นางชูติวรรณ  อุ่มสาตร์
2. นางสาวกุลธิดา  เปล่งปลั่ง