สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  เอี่ยมขำ
2. เด็กชายสหชัย  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายภัทรพงษ์  บุญรอด
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาจรีย์  อภิชิตพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักษณา  แสงสว่าง
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์