สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศรีสุดา  บุตรน้ำเพชร
2. นางสาวอมลธิรา  รัตนวิไล
3. นางสาวไพรินทร์  แพรเขียว
 
1. นางสายจิตร  ดวงจันทร์
2. นางสาวนิราณี  จิตธรรมมา