​ประกาศจากศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ประกาศจากศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี

1.บทหลักและบทเลือกที่ใช้ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ม.ต้น  บทหลัก        1.นิราศภูเขาทอง
                          2.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
                          3.บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
                          4.บทพากย์เอราวัณ
         บทเลือก       1.บุพการี
                          2.วัฒนธรรม
                          3.พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
                          4.พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
ม.ปลาย บทหลัก      1.นมัสการมาตาปิตุคุณ
                          2.อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
                          3.ลิลิตตะเลงพ่าย
                          4.มหาเวสสันดรชาดก ตอน กัณฑ์มัทรี
                          5.สามัคคีเภทคำฉันท์               
           บทเลือก     1.ธรรมาธรรมะสงคราม
                          2.ยามมืด
                          3.ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
                          4.อยู่เพื่ออะไร
                          5.วารีดุริยางค์

2.วรรณคดีที่ใช้ในการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ม.ต้น
             -บทเสภาสามัคคีเสวก
ม.ปลาย
             -อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
             -เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
             -สามัคคีเภทคำฉันท์

หมายเหตุ: โดยในการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะนั้น จะใช้บทอ่านจากวรรณคดีข้างต้น
 
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:13 น.