งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม. เขต 10 เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 8 พ.ย. 2560 10.00 - 12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 8 พ.ย. 2560 10.00 -12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 และ 732 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 และ 734 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง อุบลชาญใช้จักร (ห้องโสต) 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง อุบลชาญใช้จักร (ห้องโสต) 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(โรงยิม) ชั้น 2 ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (โรงยิม) 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(โรงยิม) ชั้น 2 ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (โรงยิม) 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 723 8 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 835 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]