งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม. เขต 10 เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อารคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 8 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125 8 พ.ย. 2560 09.00 -10.30
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 8 พ.ย. 2560 09.000-10.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 8 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 8 พ.ย. 2560 09.00 -10.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อารคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 8 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อารคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่สอบอ่านทำนองเสนาะ
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อารคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่สอบอ่านทำนองเสนาะ
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่สอบอ่านทำนองเสนาะ
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมปิติพัฒนะโฆษิต 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่สอบอ่านทำนองเสนาะ
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อารคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115-116 8 พ.ย. 2560 09.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อารคาร1 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 8 พ.ย. 2560 09.00-10.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หอประชุมลัดดา ชาคร ห้อง หอประชุมลัดดา ชาคร 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หอประชุมลัดดา ชาคร ห้อง หอประชุมลัดดา ชาคร 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]