สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงธนพร  ศิริ
3. เด็กหญิงนาถนิภา  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงศุภกานต์  อภิวิชญ์
5. เด็กหญิงแพรมาพร  โสดา
 
1. นางอมรา  เพชรแผ่ศรี
2. นางสาวสมถวิล  เดชเสถียร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 6 1. นายกฤตเมธ  แซ่ย่าง
2. นางสาวโชติกา  ย่านสากล
 
1. นายเสรี  ตุ่นกันหา