ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน