ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวิริยาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65.50 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน