ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 36 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนวิริยาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน