ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 22 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 19 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 12 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 10 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 9 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 9 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 5 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน