ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 23 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 23 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 22 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวิริยาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 13 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 13 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 11 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 11 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 10 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 9 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 7 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน