::sm-cti2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

013 หุ่นยนต์

1. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 2. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
5.  163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 6. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
7. 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 8.  628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]