ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนตังเอ็ง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนยอแซฟวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง 5  
9 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง 5  
10 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน