ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 697
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตังเอ็ง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญสมวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนยอแซฟวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบางกะจะ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน