ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนตังเอ็ง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน