ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 30 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 28 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 26 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนตังเอ็ง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน