ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตังเอ็ง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 49 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 45 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -  
12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน