ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.13 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.38 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 66.38 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65.88 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65.13 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65.13 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64.88 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64.38 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63.63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62.88 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.13 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.25 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 57.13 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 55.25 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 54.75 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 53.75 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 53.75 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 53.63 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 53.63 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 53.13 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 52.75 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 52.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 52.38 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 51.88 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 51.63 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 51.25 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 50.75 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 50.75 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 50.63 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 49.38 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 48.88 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 48.75 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 48.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 48.25 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 47.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 47.50 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 46.75 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 45.88 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 45.38 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 44.25 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน