ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.38 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.38 ทอง 6  
7 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.38 ทอง 8  
9 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.25 ทอง 12  
14 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.38 เงิน 20  
21 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75.13 เงิน 21  
22 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.38 เงิน 22  
23 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.13 เงิน 24  
25 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.88 เงิน 26  
27 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.88 เงิน 26  
28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.25 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.25 เงิน 28  
30 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72.75 เงิน 30  
31 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.63 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 71.25 เงิน 32  
33 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71.25 เงิน 32  
34 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 70.75 เงิน 35  
36 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66.75 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.25 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.75 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 61.75 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) - -  
46 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน