ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71 เงิน 8  
10 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 71 เงิน 8  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 69.66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64.66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 58 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 57.66 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 56.33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 55.66 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 54.66 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 54 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53.33 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 53.33 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 52 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 51.66 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 51.33 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 51 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50.66 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 50.66 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 49.33 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 48.66 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 47.33 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 45.33 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 37.33 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 37.33 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 35.66 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์ แมรี่ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 32 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 30 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 29.66 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 29 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 28.33 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 25.33 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนเจียหมิน สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน