ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.30 ทอง 6  
8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนสหวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.60 เงิน 15  
17 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 69.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69.60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 69.60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 69.30 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 68.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.30 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 61 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.30 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 59.60 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 57 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 56.60 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 55.60 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 55 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 54.60 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 54.60 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 52 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 51 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 50.30 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 43.30 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 39.60 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 21.60 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 20.30 เข้าร่วม 50  

หมายเหตุ : ตามที่คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ตรวจสอบการประมวลผลคะแนน พบว่า มีความเคลื่อนคลาดจากการประมวลผล จึงขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับ ม.1-ม.3

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน