ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85.60 ทอง 6  
9 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.80 ทอง 16  
19 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 81.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81 ทอง 32  
35 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 79.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78 เงิน 45  
46 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบี เอฟ เอส สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 58.40 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 51.20 เข้าร่วม 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน