รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงบงกช  สิ้นเคราะห์
2. เด็กหญิงวารี  คมขำ
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายณภัทร  เหลืองเจริญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวปภัทรศรา  อรัญวงศ์
2. นางสาวปรารถนา  วานิชรัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นางสาวนิภาพร  ศิริเจริญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจิรพงศ์  ห่างภัย
2. นายณัฐวุฒิ  สืบป่วน
3. นายอัครพล  ถนอมธีระนันท์
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล