ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน