ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 57 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 56 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 53 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 53 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 48 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน