สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุทธิฉันท์  ราษัย
 
1. นางธีรนุช  ท่าตะคร้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุวดี  ทิมมี
 
1. นางธีรนุช  ท่าตะคร้อ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.8 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   รัตนะ
 
1. นายเป็นไท  รื่นรมย์