::sm-cbi1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

013 หุ่นยนต์

1.  682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 2.  683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
3.  684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 4.  685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
5.  163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 6.  166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
7. 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 8. 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]