งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

คำสั่งศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
๑.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระภาษาไทย
๒.  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๓.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๔.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๖.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
๗.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพแลัเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๙.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระศิลปะ
๑๐. ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
๑๑. ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประการศูนย์การแข่งขันหุ่นยนต์และโรงงานระบบสมองกลฝังตัว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
mailประชาสัมพันธ์ศูนย์คณิตศาสตร์
  1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ทุกกิจกรรมทุกรายการแข่งขันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
  2. การแข่งขัน A-math ให้ผู้แข่งนำกระดาน A-math มาด้วย
      
ประกาศจากศูนย์แข่งกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ด้วยศุนย์แข่งกิจกรรม YC  แจ้งฝากประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้ทำการส่งเอกสารรูปเล่มให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  ผู้ประสาน นางสาวเมธาวี  เดชชัย  โทรศัพท์ 087 762 7042
ประกาศจากศูนย์แข่งขันฯ กิจกรรมสภานักเรียน
       เรื่อง การส่งเอกสารการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6 ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อเข้าแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6 ส่งเอกสารรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานสภานักเรียน จำนวน 5 เล่ม (ไม่เกิน 120 หน้า) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560   ที่ครูสมบัติ ไชยศร ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันสภานักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร (โทร 085-3264282)

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 - 20 ตุลาคม 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  20 ตุลาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 19 - 20 ตุลาคม 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกาา 2560
            ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  ทั้งนี้ โรงเรียนในเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันเวลาดังกล่าว  (สำหรับ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สามารถใช้รหัสเดิมในการแข่งขันครั้งที่ 66 ได้ครับ)
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 15:40 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 179
จำนวนทีม 5,280
จำนวนนักเรียน 12,296
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,867
จำนวนกรรมการ 1,401
ครู+นักเรียน 20,163
ครู+นักเรียน+กรรมการ 21,564
ประกาศผลแล้ว 227/227 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 29
สัปดาห์ที่แล้ว 10
เดือนนี้ 60
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 60
ทั้งหมด 814,038