ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เฉพาะความพิการ)ครั้งที่ 67
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เฉพาะความพิการ)ครั้งที่ 67(แก้ไขล่าสุด)
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:31 น.