สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 18 42 26
2 004 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 0 0
3 006 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 30 81 51
4 007 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 37 49 37
5 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 40 106 68
6 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 44 105 72
7 010 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31 55 43
8 011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 3 4 4
9 012 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 37 64 48
10 014 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 41 104 69
11 015 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 45 117 73
12 016 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0
13 017 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 41 100 66
14 020 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 19 28 23
15 021 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 0 0 0
16 022 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 12 34 19
17 023 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 30 55 41
18 024 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 0 0 0
19 025 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 17 25 17
20 026 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 0 0 0
21 027 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 0 0 0
22 028 โรงเรียนประชาบดี 29 71 35
23 033 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 0 0 0
24 036 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 2 2 2
25 037 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 6 18 11
รวม 482 1060 705
1765

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]