สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 22 18 18 58 74 32 13 8 119
2 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 12 8 6 26 30 13 7 7 50
3 บ้านมณีโชติสามัคคี 10 4 0 14 26 17 10 9 53
4 บ้านราษฎร์เจริญ 8 9 1 18 25 7 8 3 40
5 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 8 3 7 18 22 18 9 12 49
6 บ้านซับสนุ่น 7 6 5 18 21 22 10 8 53
7 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 7 3 1 11 12 8 7 2 27
8 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 6 9 5 20 30 12 8 3 50
9 วัดป่าไผ่ 6 6 3 15 20 4 7 10 31
10 ไพฑูรย์วิทยา 6 3 2 11 17 11 10 2 38
11 วัดถ้ำเต่า 6 2 4 12 22 11 10 4 43
12 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 6 2 3 11 13 5 6 0 24
13 อนุบาลทับกวาง 6 1 2 9 9 9 12 6 30
14 วัดสวนทองรวมมิตร 6 0 2 8 11 4 4 5 19
15 อนุบาลมวกเหล็ก 5 6 5 16 21 10 5 1 36
16 บ้านหนองผักหนอก 5 5 2 12 16 12 5 4 33
17 วัดหนองตะเฆ่ 5 4 3 12 12 10 10 7 32
18 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 4 3 13 20 23 18 7 4 48
19 บ้านหินซ้อน 4 1 3 8 12 9 2 2 23
20 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 4 0 3 7 10 4 3 0 17
21 วัดเตาปูน 4 0 1 5 8 5 4 6 17
22 วัดโป่งก้อนเส้า 3 6 1 10 15 5 7 4 27
23 บ้านโคกสะอาด 3 4 3 10 18 17 10 6 45
24 วัดหนองตาบุญ 3 4 2 9 8 2 1 3 11
25 บ้านท่าพลู 3 3 4 10 12 8 7 3 27
26 วัดห้วยคงคาวราวาส 3 2 1 6 9 1 4 4 14
27 บ้านหนองโป่ง 3 2 1 6 7 1 1 0 9
28 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 3 1 3 7 9 4 8 7 21
29 บ้านซับดินดำ 3 1 2 6 7 1 1 2 9
30 วัดเขาลาดวนารามฯ 3 1 0 4 6 2 1 0 9
31 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 3 1 0 4 5 8 2 3 15
32 บ้านลำสมพุง 3 0 1 4 11 6 8 6 25
33 บ้านซับปลากั้ง 3 0 0 3 7 6 6 2 19
34 ชุมชนวัดไทยงาม 2 4 4 10 16 8 4 7 28
35 วัดหนองโพธิ์ 2 2 2 6 13 3 3 2 19
36 บ้านซับน้อยเหนือ 2 2 1 5 8 3 0 2 11
37 วัดบุรีการาม 2 1 2 5 7 3 0 0 10
38 บ้านโป่งเกตุ 2 1 1 4 7 3 2 4 12
39 บ้านหนองตอตะเคียน 2 1 1 4 4 1 0 1 5
40 เทศบาลหินกอง 2 1 0 3 7 16 13 4 36
41 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 2 0 6 8 14 7 3 1 24
42 บ้านหัวถนน 2 0 1 3 9 0 2 0 11
43 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 2 0 1 3 7 3 0 3 10
44 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 2 0 1 3 4 4 1 0 9
45 วัดสองคอนกลาง 2 0 0 2 9 2 2 0 13
46 บ้านบางกง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
47 บ้านเขาไม้เกวียน 1 5 4 10 14 17 13 8 44
48 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 4 3 8 18 10 7 4 35
49 อนุบาลวิชชากร 1 4 0 5 7 6 1 0 14
50 วัดบึงไม้ 1 3 2 6 9 3 4 2 16
51 แสงวิทยา 1 2 4 7 13 7 8 6 28
52 บ้านโป่งไทร 1 2 2 5 5 5 5 3 15
53 เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 1 2 1 4 8 3 2 1 13
54 อนุบาลหนองแค 1 2 0 3 8 7 3 1 18
55 บำรุงปัญญา 1 2 0 3 5 5 2 2 12
56 วัดราษฎร์บำรุง 1 1 4 6 10 13 9 11 32
57 บ้านซับพริก 1 1 1 3 10 3 1 1 14
58 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 1 1 1 3 3 0 1 2 4
59 บ้านป่าวังกวาง 1 1 0 2 12 1 2 1 15
60 วัดบ้านดอน 1 1 0 2 4 4 3 6 11
61 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
62 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 2 0 0 5
63 บ้านลำพญากลาง 1 1 0 2 2 0 3 2 5
64 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 0 3 4 8 7 2 2 17
65 วัดเกาะเซิงหวาย 1 0 3 4 4 0 1 0 5
66 วัดโคกกรุง 1 0 2 3 8 5 5 3 18
67 วัดหนองโรง 1 0 1 2 7 5 2 2 14
68 วัดสร้างบุญ 1 0 1 2 5 1 6 1 12
69 วัดคำพราน 1 0 1 2 4 5 1 1 10
70 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1 0 0 1 5 1 4 1 10
71 วัดบ้านไผ่ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
72 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1 0 0 1 2 3 1 1 6
73 วัดศรัทธาเรืองศรี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1 0 0 1 1 2 4 4 7
75 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 0 6 1 7 14 12 7 3 33
76 อนุบาลวิหารแดง 0 4 0 4 9 12 5 3 26
77 วัดท่ามะปราง 0 3 0 3 9 9 3 2 21
78 บ้านหนองเอี่ยว 0 2 4 6 9 11 9 1 29
79 วัดสว่างอารมณ์ 0 2 2 4 7 2 0 2 9
80 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 0 2 2 4 7 0 1 2 8
81 วัดนาบุญ 0 2 0 2 6 7 6 2 19
82 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 0 2 0 2 2 2 0 1 4
83 วัดบ้านลาด 0 1 2 3 4 0 2 2 6
84 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 0 1 1 2 6 2 3 2 11
85 บ้านหลังเขา 0 1 1 2 5 4 1 4 10
86 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 0 1 1 2 5 2 0 0 7
87 วัดชำผักแพว 0 1 1 2 1 7 5 3 13
88 วัดห้วยขมิ้น 0 1 1 2 1 3 3 1 7
89 เทศบาลบ้านม่วง 0 1 0 1 4 5 1 2 10
90 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 0 1 0 1 4 2 5 4 11
91 วัดหนองผักชี 0 1 0 1 3 2 3 2 8
92 วัดท่าคล้อ 0 1 0 1 2 7 1 1 10
93 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 0 1 0 1 2 3 2 2 7
94 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 0 1 0 1 2 1 0 3 3
95 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 1 6 3 3 10
96 บ้านหนองมะค่า 0 1 0 1 1 3 1 4 5
97 วัดขอนหอม 0 1 0 1 1 2 3 0 6
98 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 0 1 0 1 1 1 4 2 6
99 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 1 0 1 1 1 1 1 3
100 วัดบ้านดง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
101 วัดคลองห้า 0 1 0 1 0 4 5 1 9
102 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 0 0 2 2 9 16 12 9 37
103 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 2 2 2 3 2 6 7
104 วัดหนองจอกใหญ่ 0 0 1 1 4 6 4 3 14
105 วัดโพนทอง 0 0 1 1 3 2 2 0 7
106 บ้านโป่งเก้ง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
107 วัดห้วยทองหลาง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
108 บ้านช่อง 0 0 1 1 1 4 0 1 5
109 วัดปากน้ำ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
110 วัดตาลเดี่ยว 0 0 0 0 4 6 5 4 15
111 วัดหนองปลากะดี่ 0 0 0 0 3 4 1 1 8
112 วัดเจริญธรรม 0 0 0 0 2 5 2 3 9
113 วัดลำบัว 0 0 0 0 2 4 2 1 8
114 วัดชัยเฉลิมมิตร 0 0 0 0 2 2 0 2 4
115 บ้านซับกระดาน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
116 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 0 0 0 0 2 1 1 3 4
117 วัดศรีสัจจาวาส 0 0 0 0 2 1 1 0 4
118 วัดบ้านหมาก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
120 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 0 0 0 1 5 1 1 7
122 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 4 4 9
123 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 0 0 0 0 1 3 5 3 9
124 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 0 0 1 3 1 3 5
125 บ้านท่าฤทธิ์ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
126 บ้านเขานมนาง 0 0 0 0 1 1 1 3 3
127 วัดบ้านจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2
129 วัดหนองอ่างทอง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
130 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 0 0 1 0 5 2 6
131 วัดสมานมิตรมงคล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
132 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
133 วัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
134 วัดบ่อโศรก 0 0 0 0 0 1 2 1 3
135 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
136 บ้านป่าลานหินดาด 0 0 0 0 0 1 1 3 2
137 บ้านซับบอน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
138 วัดมวกเหล็กใน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
140 วัดหนองครก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านผังสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 วัดโป่งมงคล 0 0 0 0 0 0 3 2 3
143 บ้านคลองไทร 0 0 0 0 0 0 1 3 1
144 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
145 วัดสุนทริกาวาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 237 206 186 629 1,009 683 483 358 2,175