สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 19 17 17 53 68 31 13 8 112
2 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 10 6 5 21 25 13 7 7 45
3 บ้านมณีโชติสามัคคี 10 4 0 14 24 17 10 9 51
4 บ้านราษฎร์เจริญ 8 9 1 18 25 7 8 3 40
5 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 8 3 7 18 22 18 9 12 49
6 บ้านซับสนุ่น 6 6 5 17 20 22 10 8 52
7 วัดป่าไผ่ 6 6 2 14 19 4 7 10 30
8 ไพฑูรย์วิทยา 6 3 2 11 17 11 10 2 38
9 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 6 2 3 11 13 5 6 0 24
10 วัดถ้ำเต่า 6 1 4 11 20 11 10 4 41
11 วัดสวนทองรวมมิตร 6 0 2 8 11 4 4 5 19
12 วัดหนองตะเฆ่ 5 4 2 11 12 9 10 7 31
13 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 5 3 1 9 10 8 7 2 25
14 อนุบาลทับกวาง 5 1 2 8 8 9 12 6 29
15 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 4 7 5 16 26 11 8 3 45
16 บ้านหนองผักหนอก 4 5 2 11 15 11 5 4 31
17 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 4 0 3 7 10 4 3 0 17
18 วัดเตาปูน 4 0 1 5 8 5 4 6 17
19 อนุบาลมวกเหล็ก 3 4 5 12 17 9 5 1 31
20 บ้านท่าพลู 3 3 4 10 11 8 7 3 26
21 บ้านโคกสะอาด 3 3 1 7 14 16 8 6 38
22 วัดห้วยคงคาวราวาส 3 2 1 6 9 1 4 4 14
23 บ้านหนองโป่ง 3 2 1 6 6 1 1 0 8
24 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 3 1 3 7 9 4 8 7 21
25 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 3 1 0 4 5 8 2 3 15
26 บ้านลำสมพุง 3 0 1 4 11 6 8 6 25
27 บ้านซับปลากั้ง 3 0 0 3 7 6 6 2 19
28 ชุมชนวัดไทยงาม 2 4 4 10 16 8 4 7 28
29 วัดหนองโพธิ์ 2 2 2 6 13 3 3 2 19
30 บ้านซับน้อยเหนือ 2 2 1 5 8 3 0 2 11
31 บ้านหินซ้อน 2 1 2 5 9 9 2 2 20
32 บ้านซับดินดำ 2 1 2 5 6 1 1 2 8
33 บ้านโป่งเกตุ 2 1 1 4 6 3 2 4 11
34 บ้านหนองตอตะเคียน 2 1 1 4 4 1 0 1 5
35 เทศบาลหินกอง 2 1 0 3 7 16 12 4 35
36 วัดเขาลาดวนารามฯ 2 1 0 3 5 2 1 0 8
37 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 2 0 6 8 14 7 3 1 24
38 วัดสองคอนกลาง 2 0 0 2 9 2 2 0 13
39 บ้านบางกง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
40 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 4 2 7 14 10 7 4 31
41 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1 3 10 14 17 16 6 4 39
42 แสงวิทยา 1 2 4 7 13 7 8 6 28
43 เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 1 2 1 4 8 3 2 1 13
44 บ้านโป่งไทร 1 2 1 4 4 5 5 3 14
45 บำรุงปัญญา 1 2 0 3 5 5 2 2 12
46 วัดราษฎร์บำรุง 1 1 4 6 9 13 9 11 31
47 วัดบุรีการาม 1 1 2 4 6 2 0 0 8
48 วัดโป่งก้อนเส้า 1 1 1 3 10 4 6 4 20
49 บ้านป่าวังกวาง 1 1 0 2 11 1 2 0 14
50 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
51 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 2 0 0 5
52 บ้านลำพญากลาง 1 1 0 2 2 0 3 2 5
53 วัดเกาะเซิงหวาย 1 0 3 4 4 0 1 0 5
54 วัดโคกกรุง 1 0 2 3 8 5 5 3 18
55 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 0 2 3 6 7 2 2 15
56 วัดหนองโรง 1 0 1 2 7 5 2 2 14
57 วัดสร้างบุญ 1 0 1 2 5 1 6 1 12
58 วัดคำพราน 1 0 1 2 4 5 1 1 10
59 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 0 1 2 3 3 1 0 7
60 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1 0 0 1 5 1 4 1 10
61 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1 0 0 1 3 3 0 3 6
62 วัดบ้านไผ่ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
63 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1 0 0 1 2 3 1 1 6
64 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1 0 0 1 1 2 4 4 7
65 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 0 6 1 7 12 11 5 3 28
66 บ้านเขาไม้เกวียน 0 5 4 9 13 17 13 8 43
67 อนุบาลวิหารแดง 0 4 0 4 9 12 5 3 26
68 อนุบาลวิชชากร 0 4 0 4 6 6 1 0 13
69 วัดหนองตาบุญ 0 3 1 4 3 1 1 3 5
70 บ้านหนองเอี่ยว 0 2 4 6 9 11 9 1 29
71 วัดสว่างอารมณ์ 0 2 2 4 6 2 0 2 8
72 วัดท่ามะปราง 0 2 0 2 6 7 3 2 16
73 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 0 2 0 2 2 2 0 1 4
74 วัดบ้านลาด 0 1 2 3 4 0 2 2 6
75 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 0 1 1 2 6 2 3 2 11
76 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 0 1 1 2 5 2 0 0 7
77 วัดชำผักแพว 0 1 1 2 1 7 5 3 13
78 วัดห้วยขมิ้น 0 1 1 2 1 3 3 1 7
79 อนุบาลหนองแค 0 1 0 1 6 6 3 1 15
80 วัดนาบุญ 0 1 0 1 5 6 6 2 17
81 เทศบาลบ้านม่วง 0 1 0 1 4 5 1 2 10
82 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 0 1 0 1 4 2 5 4 11
83 วัดหนองผักชี 0 1 0 1 3 2 3 2 8
84 วัดท่าคล้อ 0 1 0 1 2 7 1 1 10
85 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 0 1 0 1 2 3 2 2 7
86 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 0 1 0 1 2 1 0 3 3
87 วัดขอนหอม 0 1 0 1 1 2 3 0 6
88 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 0 1 0 1 1 1 4 2 6
89 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 1 0 1 1 1 1 1 3
90 วัดบ้านดง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 วัดคลองห้า 0 1 0 1 0 4 5 1 9
92 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 0 0 2 2 7 16 12 9 35
93 วัดบึงไม้ 0 0 2 2 5 3 2 2 10
94 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 2 2 2 3 2 6 7
95 บ้านหัวถนน 0 0 1 1 6 0 2 0 8
96 วัดหนองจอกใหญ่ 0 0 1 1 4 6 4 3 14
97 วัดโพนทอง 0 0 1 1 3 2 2 0 7
98 บ้านโป่งเก้ง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
99 วัดห้วยทองหลาง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
100 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 0 0 1 1 2 0 1 2 3
101 วัดปากน้ำ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
102 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
103 บ้านซับพริก 0 0 0 0 5 3 1 1 9
104 บ้านหลังเขา 0 0 0 0 3 4 1 4 8
105 วัดหนองปลากะดี่ 0 0 0 0 3 4 1 1 8
106 วัดตาลเดี่ยว 0 0 0 0 2 5 4 4 11
107 วัดเจริญธรรม 0 0 0 0 2 5 2 3 9
108 วัดบ้านดอน 0 0 0 0 2 4 3 6 9
109 วัดลำบัว 0 0 0 0 2 4 2 1 8
110 วัดชัยเฉลิมมิตร 0 0 0 0 2 2 0 2 4
111 บ้านซับกระดาน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
112 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 0 0 0 0 2 1 1 3 4
113 วัดศรีสัจจาวาส 0 0 0 0 2 1 1 0 4
114 วัดบ้านหมาก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
116 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 5 3 3 9
118 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 0 0 0 1 5 1 1 7
119 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 4 4 9
120 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 0 0 0 0 1 3 5 3 9
121 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 0 0 1 3 1 3 5
122 บ้านช่อง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
123 บ้านท่าฤทธิ์ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
124 วัดบ้านจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2
126 วัดหนองอ่างทอง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
127 วัดศรัทธาเรืองศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 0 0 1 0 5 2 6
129 วัดสมานมิตรมงคล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 บ้านหนองมะค่า 0 0 0 0 0 3 1 4 4
131 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
132 วัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
133 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
134 บ้านป่าลานหินดาด 0 0 0 0 0 1 1 3 2
135 บ้านเขานมนาง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
136 บ้านซับบอน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
137 วัดบ่อโศรก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
138 วัดมวกเหล็กใน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
140 บ้านผังสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 วัดหนองครก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 วัดโป่งมงคล 0 0 0 0 0 0 3 2 3
143 บ้านคลองไทร 0 0 0 0 0 0 1 3 1
144 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
145 วัดสุนทริกาวาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 198 177 167 542 896 663 472 357 2,031