สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 68 31 13 8 112
2 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 26 11 8 3 45
3 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 25 13 7 7 45
4 บ้านราษฎร์เจริญ 25 7 8 3 40
5 บ้านมณีโชติสามัคคี 24 17 10 9 51
6 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 22 18 9 12 49
7 บ้านซับสนุ่น 20 22 10 8 52
8 วัดถ้ำเต่า 20 11 10 4 41
9 วัดป่าไผ่ 19 4 7 10 30
10 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 17 16 6 4 39
11 ไพฑูรย์วิทยา 17 11 10 2 38
12 อนุบาลมวกเหล็ก 17 9 5 1 31
13 ชุมชนวัดไทยงาม 16 8 4 7 28
14 บ้านหนองผักหนอก 15 11 5 4 31
15 บ้านโคกสะอาด 14 16 8 6 38
16 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 14 10 7 4 31
17 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 14 7 3 1 24
18 บ้านเขาไม้เกวียน 13 17 13 8 43
19 แสงวิทยา 13 7 8 6 28
20 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 13 5 6 0 24
21 วัดหนองโพธิ์ 13 3 3 2 19
22 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 12 11 5 3 28
23 วัดหนองตะเฆ่ 12 9 10 7 31
24 บ้านท่าพลู 11 8 7 3 26
25 บ้านลำสมพุง 11 6 8 6 25
26 วัดสวนทองรวมมิตร 11 4 4 5 19
27 บ้านป่าวังกวาง 11 1 2 0 14
28 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 10 8 7 2 25
29 วัดโป่งก้อนเส้า 10 4 6 4 20
30 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 10 4 3 0 17
31 วัดราษฎร์บำรุง 9 13 9 11 31
32 อนุบาลวิหารแดง 9 12 5 3 26
33 บ้านหนองเอี่ยว 9 11 9 1 29
34 บ้านหินซ้อน 9 9 2 2 20
35 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 9 4 8 7 21
36 วัดสองคอนกลาง 9 2 2 0 13
37 วัดห้วยคงคาวราวาส 9 1 4 4 14
38 อนุบาลทับกวาง 8 9 12 6 29
39 วัดโคกกรุง 8 5 5 3 18
40 วัดเตาปูน 8 5 4 6 17
41 เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 8 3 2 1 13
42 บ้านซับน้อยเหนือ 8 3 0 2 11
43 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 7 16 12 9 35
44 เทศบาลหินกอง 7 16 12 4 35
45 บ้านซับปลากั้ง 7 6 6 2 19
46 วัดหนองโรง 7 5 2 2 14
47 วัดท่ามะปราง 6 7 3 2 16
48 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 6 7 2 2 15
49 อนุบาลหนองแค 6 6 3 1 15
50 อนุบาลวิชชากร 6 6 1 0 13
51 บ้านโป่งเกตุ 6 3 2 4 11
52 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 6 2 3 2 11
53 วัดสว่างอารมณ์ 6 2 0 2 8
54 วัดบุรีการาม 6 2 0 0 8
55 บ้านซับดินดำ 6 1 1 2 8
56 บ้านหนองโป่ง 6 1 1 0 8
57 บ้านหัวถนน 6 0 2 0 8
58 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 5 8 2 3 15
59 วัดนาบุญ 5 6 6 2 17
60 บำรุงปัญญา 5 5 2 2 12
61 วัดบึงไม้ 5 3 2 2 10
62 บ้านซับพริก 5 3 1 1 9
63 วัดเขาลาดวนารามฯ 5 2 1 0 8
64 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 5 2 0 0 7
65 วัดสร้างบุญ 5 1 6 1 12
66 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 5 1 4 1 10
67 วัดหนองจอกใหญ่ 4 6 4 3 14
68 บ้านโป่งไทร 4 5 5 3 14
69 เทศบาลบ้านม่วง 4 5 1 2 10
70 วัดคำพราน 4 5 1 1 10
71 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 4 2 5 4 11
72 บ้านหนองตอตะเคียน 4 1 0 1 5
73 วัดบ้านลาด 4 0 2 2 6
74 วัดเกาะเซิงหวาย 4 0 1 0 5
75 บ้านหลังเขา 3 4 1 4 8
76 วัดหนองปลากะดี่ 3 4 1 1 8
77 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 3 3 1 0 7
78 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 3 3 0 3 6
79 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 3 3 0 0 6
80 วัดหนองผักชี 3 2 3 2 8
81 วัดโพนทอง 3 2 2 0 7
82 บ้านโป่งเก้ง 3 2 1 1 6
83 วัดห้วยทองหลาง 3 2 1 1 6
84 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 3 2 0 0 5
85 วัดบ้านไผ่ 3 2 0 0 5
86 วัดหนองตาบุญ 3 1 1 3 5
87 บ้านบางกง 3 0 0 1 3
88 วัดท่าคล้อ 2 7 1 1 10
89 วัดตาลเดี่ยว 2 5 4 4 11
90 วัดเจริญธรรม 2 5 2 3 9
91 วัดบ้านดอน 2 4 3 6 9
92 วัดลำบัว 2 4 2 1 8
93 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 3 2 6 7
94 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 2 3 2 2 7
95 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 2 3 1 1 6
96 วัดชัยเฉลิมมิตร 2 2 0 2 4
97 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 2 2 0 1 4
98 บ้านซับกระดาน 2 2 0 0 4
99 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 2 1 1 3 4
100 วัดศรีสัจจาวาส 2 1 1 0 4
101 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 2 1 0 3 3
102 วัดบ้านหมาก 2 1 0 0 3
103 บ้านลำพญากลาง 2 0 3 2 5
104 วัดหนองปลิง 2 0 2 0 4
105 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 2 0 1 2 3
106 บ้านหนองผักบุ้ง 2 0 0 0 2
107 วัดชำผักแพว 1 7 5 3 13
108 บ้านหนองสองห้อง 1 5 3 3 9
109 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 1 5 1 1 7
110 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 1 4 4 4 9
111 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 1 3 5 3 9
112 วัดห้วยขมิ้น 1 3 3 1 7
113 บ้านคลองม่วงเหนือ 1 3 1 3 5
114 บ้านช่อง 1 3 0 1 4
115 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1 2 4 4 7
116 วัดขอนหอม 1 2 3 0 6
117 วัดปากน้ำ 1 2 1 0 4
118 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 1 1 4 2 6
119 บ้านท่าฤทธิ์ 1 1 3 1 5
120 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 1 1 1 1 3
121 วัดบ้านจาน 1 1 1 0 3
122 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 1 1 0 2 2
123 วัดหนองอ่างทอง 1 1 0 2 2
124 วัดบ้านดง 1 1 0 0 2
125 วัดศรัทธาเรืองศรี 1 1 0 0 2
126 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 1 0 5 2 6
127 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 1 0 1 2 2
128 วัดสมานมิตรมงคล 1 0 1 0 2
129 วัดคลองห้า 0 4 5 1 9
130 บ้านหนองมะค่า 0 3 1 4 4
131 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 3 1 0 4
132 วัดหนองปลาหมอ 0 2 2 2 4
133 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 1 2 0 3
134 บ้านป่าลานหินดาด 0 1 1 3 2
135 บ้านเขานมนาง 0 1 1 3 2
136 บ้านซับบอน 0 1 1 2 2
137 วัดบ่อโศรก 0 1 1 1 2
138 วัดมวกเหล็กใน 0 1 1 0 2
139 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1
140 บ้านผังสามัคคี 0 1 0 0 1
141 วัดหนองครก 0 1 0 0 1
142 วัดโป่งมงคล 0 0 3 2 3
143 บ้านคลองไทร 0 0 1 3 1
144 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 1 1 1
145 วัดสุนทริกาวาส 0 0 1 0 1
146 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 1 0 1
147 วัดคลองใหม่ 0 0 0 1 0
รวม 896 663 472 357 2,388