แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 131 74 58.27% 32 25.2% 13 10.24% 8 6.3% 127
2 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 61 30 52.63% 13 22.81% 7 12.28% 7 12.28% 57
3 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 57 30 56.6% 12 22.64% 8 15.09% 3 5.66% 53
4 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 65 26 41.94% 17 27.42% 10 16.13% 9 14.52% 62
5 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 44 25 58.14% 7 16.28% 8 18.6% 3 6.98% 43
6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 54 23 44.23% 18 34.62% 7 13.46% 4 7.69% 52
7 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 66 22 36.07% 18 29.51% 9 14.75% 12 19.67% 61
8 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 48 22 46.81% 11 23.4% 10 21.28% 4 8.51% 47
9 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 62 21 34.43% 22 36.07% 10 16.39% 8 13.11% 61
10 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 37 21 56.76% 10 27.03% 5 13.51% 1 2.7% 37
11 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 46 20 48.78% 4 9.76% 7 17.07% 10 24.39% 41
12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 55 18 35.29% 17 33.33% 10 19.61% 6 11.76% 51
13 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 42 18 46.15% 10 25.64% 7 17.95% 4 10.26% 39
14 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 40 17 42.5% 11 27.5% 10 25% 2 5% 40
15 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 40 16 43.24% 12 32.43% 5 13.51% 4 10.81% 37
16 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 41 16 45.71% 8 22.86% 4 11.43% 7 20% 35
17 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 33 15 48.39% 5 16.13% 7 22.58% 4 12.9% 31
18 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 57 14 26.92% 17 32.69% 13 25% 8 15.38% 52
19 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 44 14 38.89% 12 33.33% 7 19.44% 3 8.33% 36
20 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 27 14 56% 7 28% 3 12% 1 4% 25
21 โรงเรียนแสงวิทยา 40 13 38.24% 7 20.59% 8 23.53% 6 17.65% 34
22 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 24 13 54.17% 5 20.83% 6 25% 0 0% 24
23 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 22 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
24 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 49 12 30.77% 10 25.64% 10 25.64% 7 17.95% 39
25 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 28 12 48% 9 36% 2 8% 2 8% 25
26 โรงเรียนบ้านท่าพลู 32 12 40% 8 26.67% 7 23.33% 3 10% 30
27 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 35 12 41.38% 8 27.59% 7 24.14% 2 6.9% 29
28 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 17 12 75% 1 6.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 33 11 35.48% 6 19.35% 8 25.81% 6 19.35% 31
30 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 27 11 45.83% 4 16.67% 4 16.67% 5 20.83% 24
31 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 44 10 23.26% 13 30.23% 9 20.93% 11 25.58% 43
32 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 20 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
33 โรงเรียนบ้านซับพริก 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 47 9 19.57% 16 34.78% 12 26.09% 9 19.57% 46
35 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 30 9 31.03% 12 41.38% 5 17.24% 3 10.34% 29
36 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 33 9 30% 11 36.67% 9 30% 1 3.33% 30
37 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 43 9 25% 9 25% 12 33.33% 6 16.67% 36
38 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 27 9 39.13% 9 39.13% 3 13.04% 2 8.7% 23
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 34 9 32.14% 4 14.29% 8 28.57% 7 25% 28
40 โรงเรียนวัดบึงไม้ 19 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
42 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 18 9 50% 1 5.56% 4 22.22% 4 22.22% 18
43 โรงเรียนบ้านหัวถนน 11 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
44 โรงเรียนอนุบาลหนองแค 21 8 42.11% 7 36.84% 3 15.79% 1 5.26% 19
45 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 23 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
46 โรงเรียนวัดโคกกรุง 22 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
47 โรงเรียนวัดเตาปูน 24 8 34.78% 5 21.74% 4 17.39% 6 26.09% 23
48 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 19 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
51 โรงเรียนเทศบาลหินกอง 41 7 17.5% 16 40% 13 32.5% 4 10% 40
52 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 24 7 33.33% 6 28.57% 6 28.57% 2 9.52% 21
53 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 14 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
54 โรงเรียนวัดหนองโรง 17 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
55 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 16 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 16
56 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 13 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
57 โรงเรียนวัดบุรีการาม 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
58 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 15 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
59 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 12 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
62 โรงเรียนวัดนาบุญ 22 6 28.57% 7 33.33% 6 28.57% 2 9.52% 21
63 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 15 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 18 5 27.78% 8 44.44% 2 11.11% 3 16.67% 18
66 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 19 5 27.78% 5 27.78% 5 27.78% 3 16.67% 18
67 โรงเรียนบำรุงปัญญา 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
68 โรงเรียนบ้านหลังเขา 15 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 14
69 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 13 5 38.46% 1 7.69% 6 46.15% 1 7.69% 13
71 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 13 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 20 4 21.05% 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 19
73 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 17 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
74 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
75 โรงเรียนวัดคำพราน 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนวัดบ้านดอน 21 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 6 35.29% 17
77 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
78 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 17 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 4 26.67% 15
79 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดบ้านลาด 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
81 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนวัดหนองผักชี 14 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
85 โรงเรียนวัดโพนทอง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
91 โรงเรียนบ้านบางกง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดท่าคล้อ 15 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
93 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 13 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
94 โรงเรียนวัดลำบัว 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 13 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 13
96 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
99 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 9 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
102 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 8 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
104 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนวัดหนองปลิง 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดชำผักแพว 17 1 6.25% 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
110 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 14 1 7.69% 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 13
111 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 13 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 13
113 โรงเรียนบ้านช่อง 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 12 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 3 25% 12
115 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
116 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 10 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
117 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 11 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
118 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 12 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 11
119 โรงเรียนวัดขอนหอม 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
120 โรงเรียนวัดปากน้ำ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 8 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
122 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
124 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนวัดบ้านจาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
127 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
128 โรงเรียนวัดบ้านดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 9 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 2 25% 8
130 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนวัดคลองห้า 10 0 0% 4 40% 5 50% 1 10% 10
132 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
134 โรงเรียนวัดบ่อโศรก 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
137 โรงเรียนบ้านซับบอน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
138 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
140 โรงเรียนวัดหนองครก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดโป่งมงคล 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
143 โรงเรียนบ้านคลองไทร 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
144 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
145 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร: 08 1354 3815,09 7212 5021
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]