งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 2 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 3 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 2 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 4 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 5 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 6 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น ชั้น 1 (ใต้ถุน) 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ห้อง ชั้น 1 (ใต้ถุน) 4 ต.ค. 2560 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ห้อง ชั้น 1 (ใต้ถุน) 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร: 08 1354 3815,09 7212 5021
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]