งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารฉลองศิริราชสมบัติ 4 ต.ค. 2560 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารฉลองศิริราชสมบัติ 4 ต.ค. 2560 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 หน้าห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2560 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 หน้าห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2560 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 หน้าห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ห้อง ห้อง ม.1/1 (1-16) ห้อง ม.1/2 (17-32) 4 ต.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 16

4 ต.ค. 2560
ลำดับที่ 17 - 32
09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ห้อง ม.2/1 (1-10) ห้องสังคม (11-20) 4 ต.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 10

4 ต.ค. 2560
ลำดับที่ 11 - 20
09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร: 098-2747244
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]