งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง 1 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง 3 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง 3 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 4 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 5 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 6 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีส้ม ชั้น 3 ห้อง 632 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีส้ม ชั้น 3 ห้อง 632 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีส้ม ชั้น 3 ห้อง 632 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 1 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 3 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 1 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 2 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 5 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 3 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 2 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร: 08 1354 3815,09 7212 5021
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]