งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 1 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 2 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 2 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 3 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 5-6 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 4 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง 621 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีส้ม ชั้น 3 ห้อง 632 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีส้ม ชั้น 3 ห้อง 633 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 6 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 5 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 3 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 4 3 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร: 08 1354 3815,09 7212 5021
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]