ตารางการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. ปฐมวัย ตรวจสอบตารางการแข่งขัน  
2. คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบตารางการแข่งขัน 
3. วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน   แก้ไขตาราง science show และ เครื่องบินพลังยาง
4. ภาษาไทย  ตรวสจสอบตารางการแข่งขัน
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน  แก้ไขวันที่แข่งขัน ละครคุณธรรม
6. ศิลปะ  - ทัศนศิลป์  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
7. ศิลปะ -  นาฏศิลป์  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน   แก้ไขวันที่แข่งงขันการแสดงมายากลและตลก

8. ภาษาต่างประเทศ  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน

9. หุ่นยนต์  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
10. สุขศึกษาและพลศึกษา  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน   แก้ไขวันแข่งขัน
11. พัฒนาผู้เรียน  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน 
12. คณิตศาสตร์  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
13. ศิลปะ - ดนตรี ตรวจสอบตารางการแข่งขัน   เพิ่มเติมสถานที่แข่งขัน วงปี่พาทย์ + วงอังกะลุง
14. การงานอาชีพ ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
15. เรียนรวม-ภาษาไทย ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
16. เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
17. เรียนรวม - ศิลปะ ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
18. เรียนรวม - การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตรวจสอบตารางการแข่งขัน
 
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:58 น.