แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 62 55 90.16% 4 6.56% 2 3.28% 0 0% 61
2 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 49 43 87.76% 2 4.08% 3 6.12% 1 2.04% 49
3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 48 26 55.32% 8 17.02% 8 17.02% 5 10.64% 47
4 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 32 20 62.5% 7 21.88% 3 9.38% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 38 18 48.65% 13 35.14% 4 10.81% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 24 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
7 โรงเรียนวัดพระธาตุ 29 16 59.26% 5 18.52% 3 11.11% 3 11.11% 27
8 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 33 15 48.39% 10 32.26% 3 9.68% 3 9.68% 31
9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 24 14 58.33% 7 29.17% 0 0% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 24 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 17 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 18 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
13 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 17 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนวัดสระประทุม 16 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 18 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
16 โรงเรียนกฤษณา 18 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
18 โรงเรียนวัดช่องลม 21 8 40% 8 40% 1 5% 3 15% 20
19 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 17 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนวัดเขาดิน 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
22 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
23 โรงเรียนวัดลาดตาล 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 18 6 33.33% 9 50% 2 11.11% 1 5.56% 18
25 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 18 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนวัดสวนแตง 16 6 40% 3 20% 5 33.33% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนวัดสุขเกษม 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
28 โรงเรียนวัดวังพระนอน 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
29 โรงเรียนวัดเสาธง 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
30 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 14 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 14
31 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 14 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
32 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
33 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนศุภลักษณ์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 12 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
36 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนวัดโบสถ์ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
38 โรงเรียนวัดพังม่วง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนวัดองครักษ์ 11 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
41 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนวัดดาว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนวัดแก้ว 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 16 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
49 โรงเรียนวัดลำบัว 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดยาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดคลองโมง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบางแม่หม้าย 12 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนวัดคูบัว 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
63 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านดอนโพ 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
66 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
67 โรงเรียนวัดดารา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนวัดเกาะ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
69 โรงเรียนวัดสาลี 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านรางทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดหนองเพียร 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
85 โรงเรียนวัดบางเลน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
86 โรงเรียนวัดสามจุ่น 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนบางปลาม้า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดปลายนา 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
90 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
96 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนทรงกระทียม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดศุขเกษม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดบางจิก 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
107 โรงเรียนวัดเถรพลาย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนวัดลานคา 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
109 โรงเรียนวัดศรีษะเกษ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดสามทอง 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
113 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนวัดประชุมชน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดคันทด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหนองบอน 5 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
122 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนวัดจำปี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดพิหารแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดชีปะขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
126 โรงเรียนวัดบึงคา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
127 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
128 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
129 โรงเรียนวัดอู่ยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]