สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  
2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
4 สพป.สุพรรณบุุรี เขต 1  
5 โรงเรียนสุพรรณภูมิ  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]