ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
9 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน