ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 71 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน