ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน