ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน