ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน