ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 77.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 76.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดม่วง สพป. สระแก้ว เขต 2 72.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกทหาร สพป. สระแก้ว เขต 2 70.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 69.20 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 68.20 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 66.80 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สระแก้ว เขต 2 65.40 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 64.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดหิน สพป. สระแก้ว เขต 2 63.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านละลมติม สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. สระแก้ว เขต 2 61.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 60.20 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน