ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งคอม สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 71 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน